Prywatność

Informacje ogólne

Korzystanie z serwisu internetowego Designsekcja.pl oznacza zaakceptowanie niniejszej polityki prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Dane użytkownika w postaci adresu email podawanego w formularzu kontaktowym, newslettera, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Ponadto możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Każdy użytkownik może w dowolnym momencie poprosić o usunięcie podanego adresu emailowego z bazy serwisu Designsekcja.pl.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub firmom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia współpracującym z nami agencjom reklamowym/marketingowym oraz domom mediowym, ogólnych danych statystycznych dotyczących oglądalności serwisu Designsekcja.pl, nie zawierających informacji o poszczególnych użytkownikach.

Cookies

W celu polepszenia funkcjonalności serwisu internetowego Designsekcja.pl, używamy tzw. cookies (ciasteczek). Cookies używane są w celu identyfikacji odwiedzającego i śledzenia jego aktywności w serwisie.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję cookies, jednakże może to uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji serwisu Designsekcja.pl.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość stron internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania strony przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te zbierane są wyłącznie w celach technicznych oraz statystycznych.

Linki do innych stron internetowych

Na stronach serwisu Designsekcja.pl umieszczamy linki umożliwiające czytelnikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy za treść, zawartość ani politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności oraz warunków korzystania z serwisu internetowego Designsekcja.pl, prosimy o kontakt pod adresem emailowym:

info@designsekcja.pl